Kam vyrazit po vlastních v Jizerských horách

Horská turistika v Čechách


Česká republika nabízí tolik krásných míst, které rozhodně stojí za to abychom jim věnovali pozornost a především si udělali čas na jejich navštívení. Protože my se nacházíme v samém srdci Jizerských hor, rádi bychom vám ukázali naše nejoblíbenější trasy pro pěší turistiku v Jizerských horách, které se nachází poblíž resortu UKO.

Bedřichovské výhledy


Turistické výletní okruhy obce Bedřichov zavedou návštěvníky na nejkrásnější místa v okolí. Jedná se o celkem 9 km dlouhé trasy se 17 informačními tabulemi a těšit se můžete zejména na překrásné výhledy. Turistické trasy jsou přehledně značeny.

Modrý okruh – 4 km
Vycházkový a méně náročný; zaměřuje se na poznání historie Bedřichova (zal. osady v r. 1592), dále na pamětihodnosti (kostel sv. Antonína s křížovou cestou, sklářská huť, křížky a pomníky) a přírodní či jiné krajinné prvky na území obce (Biokoridor Bedřichov, přehrady).

Červený okruh – 5 km
Vycházkový a náročnější; nabízí vedle funkce poznávací (přehrady, rozhledny, jizerskohorské chaty a výhledy na Jizerské hory a Krkonoše) také aktivní využití 5 venkovních sportovišť s různými cvičebními prvky – hrazda, pružinová lávka, lavička, kladina a řetězový most.
Obě exkurzní cesty procházejí poklidnými částmi Bedřichova v CHKO Jizerské hory. Trasy kříží hlavní komunikaci pouze třikrát, a to po upravených cestách a chodníčcích tak, aby jimi mohly pohodlně a bezpečně procházet rodiny s dětmi či školní kolektivy.

Jednotlivá zastavení Bedřichovských výhledů, okruhy začínají od tabule č. 1 „V Kotli“ (nedaleko přírodního koupaliště), jsou značeny přehlednými informačními tabulemi, šipkami a mapami. Některá zastavení jsou navíc opatřena odpočinkovými místy s lavičkami, často s možnostmi výhledů po Bedřichově a do kraje. U sportovišť nechybí stručný popis možných aktivit na cvičebním nářadí.

Cca 200 metrů od Penzion UKO se lze na trasu Bedřichovských výhledů připojit u tabule č. 6, která náleží k červené trase a zavede Vás dále do Bedřichova, kde lze trasu libovolně kombinovat a měnit.

Vycházka na Černou Nisu a Novou Louku (14,7 km)


Penzion Uko - Bedřichov, stadion (1,5 km) – Bedřichov, obora (2,3 km) – Bedřichovská přehrada na Černé Nise, hráz (5,3 km) – Černá Nisa, západní rozcestí (5,8 km) – K závorám (7 km) – Závory (7,3 km) – Pod Olivetskou horou (8,3 km) – Za Přehradou (8,6 km) – Gregorův kříž (9,3 km) – Nová Louka (10,2 km) – Bedřichov (13,2 km) - Penzion Uko (14,7 km)

Krátká výletní trasa, kterou uvítají všichni jednodenní návštěvníci hor, Vás z Bedřichova provede několika zásadními místy Jizerských hor. Trasou z bedřichovského stadionu, a dále od „obory“ se dostanete k prvním Jizerským perlám, a to k vodní nádrži na Černé Nise. Cestou k ní i za ní lze spatřit nejeden typický jizerskohorský pomníček, celou přehradu jde obejít dokola. Z přehrady pak trasa směřuje k druhému důležitému bodu vycházky, bývalému loveckému zámečku na Nové Louce, někdy zvanému Šámalka po kancléři prezidenta Masaryka, JUDr. Přemyslu Šámalovi.

K vodopádům Černého potoka a na přírodní rozhlednu Frýdlantské cimbuří (12 km)


Bílý Potok pod Smrkem, nádraží – U Liščí chaty (2 km) – Kámen osvobození (3 km) – Hajní kostel (3,7 km) – Pod Frýdlantským cimbuřím (5 km) – Frýdlantské cimbuří (5,3 km) – Polední Kameny (6 km) – Pavlova cesta (7 km), odbočit doleva – /Pavlova cesta/ – Štolpišská silnice (10,5 km) – /Štolpišská silnice/ – Smědava (12 km)

Krátká turistická trasa vhodná pro všechny bez výraznějších zdravotních problémů, upozorňujeme na větší převýšení a fyzickou zátěž během cesty! Možnost využití vlakové dopravy z Liberce. Jedna z mála tras, kde nepotkáte kola, ale uvidíte „řetězy“ jako v Tatrách! Výchozím bodem je Bílý Potok pod Smrkem, odkud budete pomalu stoupat nejpříkřejšími cestami do srdce Jizerek, na Smědavu. Prvními zastaveními mohou být vodopády na Černém potoce, poté výstup na Hajní kostel, hned v závěsu výhledy na Frýdlant a okolí z Frýdlantského cimbuří. Další část výletu bude již v klidnějším tempu mírného terénu, z Poledních kamenů na Pavlovu cestu – zde ale nepokračovat dále po značené žluté, nýbrž si pěkně Smědavskou horu obejít ze severní části. Trénovanému oku neuniknou zbytky leteckého neštěstí. Z Pavlovy cesty se pak dostaneme na Štolpišskou silnici vedoucí na Smědavu.

Na přírodní rozhlednu Paličník (17,5 km)


Bílý Potok pod Smrkem, nádraží – /Jedlová cesta/ – Sedmitrámový most (4,5 km) – Předěl (7,5 km) – Na Písčinách (9 km) – /Paličníková cesta/ – Pod Klínovým vrchem (11 km) – Paličník (11,4 km) – Bártlova bouda (14,5 km) – Bílý Potok pod Smrkem (17,5 km)

Trasa střední délky s výrazným převýšením, možnost využití vlakové dopravy z Liberce. Po Jedlové cestě (červené turistické) k Sedmitrámovému mostu, a pak podél Šindelového potoka na Předěl, odtud po červené směr Smrk, ale na Písčinách odbočit vlevo. Paličníková cesta vede přímo na vrch Paličník (944 m) s exkluzivním výhledem do širokého kraje. Z Paličníku po žluté turistické cestě údolím NPR Jizerskohorské bučiny a kolem skalnatých břehů Hájeného potoka zpět přes Bártlovu boudu (výletní restauraci s terasou) do Bílého Potoka pod Smrkem.

Krátké výlety aneb Jizerky si zamilujete


Zajímavá místa v okolí Bedřichova, která zvládnete pěšky i s dětmi a některá i s kočárkem.

Kostel sv. Antonína (500 m) Postavený v letech 1930–1932. Zrekonstruován v roce 2005, v roce 2008 postavena křížová cesta a úprava okolí. V letních měsících se zde konají bohoslužby a v prosinci vánoční zpěvy. Od penzionu Uko 500 m.

Křížová cesta na Vysokém hřebenu (2 km)
Romantické místo skryté v lesích nad Bedřichovem. Lesní studánka a křížová cesta postavená v r. 1878, nyní slouží jako místo odpočinku, meditace a zajímavý turistický cíl. Od penzionu Uko 2 km.

Rozhledna Královka (1,5 km)
Jedna z nejznámějších rozhleden v Jizerských horách, která se vypíná nad Bedřichovem na stejnojmenném vrchu (859 m.n.m.). Původní dřevěná stavba z konce 19.století byla v r. 1906 přestavěna na novou kamennou rozhlednu. Její výška je 23,5 m. V roce 1934 byl k rozhledně přistaven rozlehlý horský dům - nyní restaurace Královka. Od penzionu Uko 1,5 km.

Nová Louka (4 km)
Údolní rašeliniště ve výšce 770 m.n.m. s loveckým zámečkem - Šámalova chata, při obou březích Blatného potoka. Oblast je vyhlášena státní přírodní rezervací. Původně sklářská huť a panský dům majitele sklárny byly po roce 1844 přeměněny tehdejšími majiteli panství na lovecký zámeček. Dnes je zde horský hotel s restaurací. Nová Louka je významnou křižovatkou několika turistických cest a je hojně navštěvována po celý rok. Od penzionu Uko 4 km.

Bedřichovská přehrada na Černé Nise (5 km)
Přehrada byla vybudována v letech 1902–1905 a její rozloha činí kolem 42 hektarů. Průměrná hloubka je asi 15 m. Přehrada je díky svému položení a okolní krajině vyhledávaným místem pro turisty. V letním období poskytuje možnost klidného koupání, v zimě (za vhodných podmínek) lze po její zamrzlé hladině jezdit na běžkách. Od penzionu Uko 5 km.

Celodenní výlety


Kristiánov a památník sklářství v Jizerských horách (7 km)
Horská osada Kristiánov v Jizerských horách, nedaleko Bedřichova (7 km od penzionu Uko). V 18. a 19. století slavná sklářská huť, z níž po požáru zbyl jen hřbitov a bývalý hostinec Liščí bouda, ve kterém vzniklo muzeum sklářství, jedno z nejvýše položených muzeí v České republice (otevřeno v letní sezoně denně 9:00–17:00 hod). Můžete zhlédnout expozici „Kristiánov - klíč k srdci Jizerských hor (r. 1775–2005 )“ a dřevěný model bývalého areálu huti. K osadě patří i hřbitůvek s ostatky majitelů sklárny.

Jizerka a rašeliniště Jizerky
O osadě Jizerka v severovýchodních Jizerských horách jsou první zmínky již z 16. století, v pol. 19. století zde byly založeny dvě sklářské huti, z nichž jedna slouží dodnes. Nedaleko Jizerky se nachází rašeliniště ležící 860 m.n.m. Zajímavý je též Safírový potok ústící do Jizerky na dolním konci rašeliniště, který byl v minulosti známým nalezištěm drahokamů (safírů, rubínů a mnoha dalších). Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky byla UNESCO zařazena do sítě nejvýznačnějších evropských rezervací. Středem Velké jizerské louky protéká řeka Jizera, která zde zároveň tvoří státní hranici s Polskem. Nad osadou Jizerka se tyčí ojedinělý čedičový kuželový vrch Bukovec. Oblastí rezervace prochází naučná stezka. V osadě Jizerka se nachází muzeum s expozicí o historii a současnosti Jizerských hor - otevřeno květen–říjen o víkendech, 9:00–16:00 hod.

Josefův Důl a Josefodolská přehrada
Josefův Důl je obec založená r. 1701. Stará sklárna ze 17. století byla roku 1910 nahrazena dnešní. Nad obcí se rozkládá největší přehrada Jizerských hor - Josefodolská přehrada. Byla postavena v letech 1976–82 a je největší nádrží v Jizerských horách (plocha 145 ha), má dvě sypané hráze, čelní - délka 720 m, výška 43 m a boční. Zadržují 23 mil. m3 vody. Voda se ke zpracování na pitnou odvádí z přehrady 2,5 km dlouhou štolou v hloubce až 130 m pod zemí do úpravny v Bedřichově a dále pod zemí do Liberce a Jablonce nad Nisou. Jako zásobárna pitné vody patří přehrada a její okolí do ochraného pásma a je v ní proto zakázáno koupání. Přesto je vítaným cílem turistů, díky krásnému okolí a upraveným přístupovým cestám nabízejícím ideální podmínky pro turistiku a cykloturistiku.

Vodopády na Černém potoce a Hejnický hřeben v Jizerských horách
Vodopády na Černém potoce jsou nejmohutnější vodopády celých Jizerských hor. Černý potok, jehož dva prameny prochází Hejnickým hřebenem a poté skalní roklí, zde má na 3 kilometrech spád 500 m. Celá oblast je součástí rezervace Frýdlantské cimbuří, která dostala název podle mohutného skalního útvaru tyčícího se nad roklí v hřebenu Poledních kamenů.