Všeobecné obchodní podmínky

Platební podmínky

Rezervace ubytování je podmíněna zaplacením zálohy ve výši 50 % z celkové ceny za ubytování (u víkendových pobytů, pobytů 3 a méně nocí 100 % z celkové ceny za pobyt) převodem na bankovní účet do 14 dnů od uskutečněné rezervace, nejpozději však 14 dní před nástupem na pobyt. V případě nezaplacení zálohy je rezervace automaticky zrušena 20. den od uskutečnění rezervace.

Storno podmínky

V případě, že host zruší objednaný pobyt, bude mu odečten stornovací poplatek z celkové ceny pobytu následujícím způsobem:

Do 4 týdnů před příjezdem: 10 % z celkové ceny pobytu
4-2 týdny před příjezdem: 20 % z celkové ceny pobytu
2 týdny až 4 dny před příjezdem: storno poplatek ve výši 50 % z celkové ceny pobytu
méně než 4 dny před příjezdem: storno poplatek ve výši 100% z celkové ceny pobytu

Poplatek za přesun

Do 2 týdnů před příjezdem: 10 % poplatek z celkové ceny pobytu
Méně než 2 týdny před příjezdem: 
20% poplatek z celkové ceny pobytu za přesun termínu rezervace do mimosezony (ne-pá)
30 % dle možnosti volných termínů mimo pobytové balíčky

V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká nárok na navrácení finanční částky (nárok na vrácení částky je opět pouze v případě připojištění proti stornu pobytu a to do max. 80% z celkové nevyužité částky).

 

Pojištění proti stornu pobytu

Doporučujeme našim klientům se pro pobyty pojistit proti stornu zájezdu. Naši hosté mohou využít rámcové smlouvy uzavřené s Kooperativa pojišťovnou, a.s..

Pojištění storna pobytu

Pojištění je nutno sjednat před zaplacením zálohy a částku za pojištění poslat spolu se zálohou na speciální účet k tomu určený.

Doplatek za ubytování

Doplatek převodem 14 dní před příjezdem.

Nástupní podmínky

V ideálním případě host 2-3 dny před nástupem pobytu provede online check-in přes aplikaci Alfréda, který se mu předem ohlásí.

Pobyt začíná nástupem mezi 14. a 18. hodinou. Hosté se nahlásí na recepci, která je součástí prostředního objektu č.p. 300. Zde vyplní přihlašovací formulář (údaje o všech osobách, prosíme o OP nebo jiný cestovní doklad), pokud tak neučinil přes aplikaci Alfréd.

Ukončení pobytu

Pobyt končí snídaní v den odjezdu a uvolněním pokoje do 9.30 hodin ráno. Při víkendovém pobytu je uvolnění pokoje stanoveno na 10 hod. s tím, že pokud není následně pokoj obsazen dalšími hosty, je možnost po dohodě s recepcí využít pobyt až do 14 hod. Další možností je uložení zavazadel do odpoledních hodin v prostoru k tomu určeném.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa, telefonní a elektronický kontakt) hosta jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od hostů prodávající užívá výhradně pro vnitřní potřebu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují server Heureka, přes jehož systém může kupující provést objednávku služeb a případně banka, která se podílí na vyřízení objednávky. Kupující s těmito výjimkami výslovně souhlasí odesláním objednávky. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující odesláním objednávky poskytuje své osobní údaje dobrovolně a souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to i po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky služeb ze strany prodávajícího, a to až do doby, kdy kupující písemně vyjádří nesouhlas s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.